ועידת הנגב ה-8

   

 

 

פרטים אישיים

 

אישור הגעה סופי ישלח בסמוך למועד הכנס, לידיעתך השתתפות בכנס מותנה בקבלת אישור סופי במייל